In HTML color codes are used using predefined color names, or RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA values. HTML supports 140 standard color names. Browse and explore color codes and names.

#ColorHTML / CSS Color Name Hex Color Code RGB Color code
Red CSS Colors
1 lightsalmon#FFA07Argb(255,160,122)
2 salmon#FA8072rgb(250,128,114)
3 darksalmon #E9967Argb(233,150,122)
4 lightcoral #F08080rgb(240,128,128)
5 indianred #CD5C5Crgb(205,92,92)
6 crimson #DC143Crgb(220,20,60)
7 firebrick #B22222rgb(178,34,34)
8 red #FF0000rgb(255,0,0)
9 darkred #8B0000rgb(139,0,0)
Orange CSS Colors
10 coral #FF7F50rgb(255,127,80)
11 tomato #FF6347rgb(255,99,71)
12 orangered #FF4500rgb(255,69,0)
13 gold #FFD700rgb(255,215,0)
14 orange #FFA500rgb(255,165,0)
15 darkorange #FF8C00rgb(255,140,0)
Yellow CSS Colors
16 lightyellow #FFFFE0rgb(255,255,224)
17 lemonchiffon #FFFACDrgb(255,250,205)
18 lightgoldenrodyellow #FAFAD2rgb(250,250,210)
19 papayawhip #FFEFD5rgb(255,239,213)
20 moccasin #FFE4B5rgb(255,228,181)
21 peachpuff #FFDAB9rgb(255,218,185)
22 palegoldenrod #EEE8AArgb(238,232,170)
23 khaki #F0E68Crgb(240,230,140)
24 darkkhaki #BDB76Brgb(189,183,107)
25 yellow #FFFF00rgb(255,255,0)
Green CSS Colors
26 lawngreen #7CFC00rgb(124,252,0)
27 chartreuse #7FFF00rgb(127,255,0)
28 limegreen #32CD32rgb(50,205,50)
29 lime #00FF00rgb(0.255.0)
30 forestgreen #228B22rgb(34,139,34)
31 green #008000rgb(0,128,0)
32 darkgreen #006400rgb(0,100,0)
33 greenyellow #ADFF2Frgb(173,255,47)
34 yellowgreen #9ACD32rgb(154,205,50)
35 springgreen #00FF7Frgb(0,255,127)
36 mediumspringgreen #00FA9Argb(0,250,154)
37 lightgreen #90EE90rgb(144,238,144)
38 palegreen #98FB98rgb(152,251,152)
39 darkseagreen #8FBC8Frgb(143,188,143)
40 mediumseagreen #3CB371rgb(60,179,113)
41 seagreen #2E8B57rgb(46,139,87)
42 olive #808000rgb(128,128,0)
43 darkolivegreen #556B2Frgb(85,107,47)
44 olivedrab #6B8E23rgb(107,142,35)
Cyan CSS Colors
45 lightcyan #E0FFFFrgb(224,255,255)
46 cyan #00FFFFrgb(0,255,255)
47 aqua #00FFFFrgb(0,255,255)
48 aquamarine #7FFFD4rgb(127,255,212)
49 mediumaquamarine #66CDAArgb(102,205,170)
50 paleturquoise #AFEEEErgb(175,238,238)
51 turquoise #40E0D0rgb(64,224,208)
52 mediumturquoise #48D1CCrgb(72,209,204)
53 darkturquoise #00CED1rgb(0,206,209)
54 lightseagreen #20B2AArgb(32,178,170)
55 cadetblue #5F9EA0rgb(95,158,160)
56 darkcyan #008B8Brgb(0,139,139)
57 teal #008080rgb(0,128,128)
Blue CSS Colors
58 powderblue #B0E0E6rgb(176,224,230)
59 lightblue #ADD8E6rgb(173,216,230)
60 lightskyblue #87CEFArgb(135,206,250)
61 skyblue #87CEEBrgb(135,206,235)
62 deepskyblue #00BFFFrgb(0,191,255)
63 lightsteelblue #B0C4DErgb(176,196,222)
64 dodgerblue #1E90FFrgb(30,144,255)
65 cornflowerblue #6495EDrgb(100,149,237)
66 steelblue #4682B4rgb(70,130,180)
67 royalblue #4169E1rgb(65,105,225)
68 blue #0000FFrgb(0,0,255)
69 mediumblue #0000CDrgb(0,0,205)
70 darkblue #00008Brgb(0,0,139)
71 navy #000080rgb(0,0,128)
72 midnightblue #191970rgb(25,25,112)
73 mediumslateblue #7B68EErgb(123,104,238)
74 slateblue #6A5ACDrgb(106,90,205)
75 darkslateblue #483D8Brgb(72,61,139)
Purple CSS Colors
76 lavender #E6E6FArgb(230,230,250)
77 thistle #D8BFD8rgb(216,191,216)
78 plum #DDA0DDrgb(221,160,221)
79 violet #EE82EErgb(238,130,238)
80 orchid #DA70D6rgb(218,112,214)
81 fuchsia #FF00FFrgb(255,0,255)
82 magenta #FF00FFrgb(255,0,255)
83 mediumorchid #BA55D3rgb(186,85,211)
84 mediumpurple #9370DBrgb(147,112,219)
85 blueviolet #8A2BE2rgb(138,43,226)
86 darkviolet #9400D3rgb(148,0,211)
87 darkorchid #9932CCrgb(153,50,204)
88 darkmagenta #8B008Brgb(139,0,139)
89 purple #800080rgb(128,0,128)
90 RebeccaPurple #663399rgb(102,21,153)
91 indigo #4B0082rgb(75,0,130)
Pink CSS Colors
92 pink #FFC0CBrgb(255,192,203)
93 lightpink #FFB6C1rgb(255,182,193)
94 hotpink #FF69B4rgb(255,105,180)
95 deeppink #FF1493rgb(255,20,147)
96 palevioletred #DB7093rgb(219,112,147)
97 mediumvioletred #C71585rgb(199,21,133)
White CSS Colors
98 white #FFFFFFrgb(255,255,255)
99 snow #FFFAFArgb(255,250,250)
100 honeydew #F0FFF0rgb(240,255,240)
101 mintcream #F5FFFArgb(245,255,250)
102 azure #F0FFFFrgb(240,255,255)
103 aliceblue #F0F8FFrgb(240,248,255)
104 ghostwhite #F8F8FFrgb(248,248,255)
105 whitesmoke #F5F5F5rgb(245,245,245)
106 seashell #FFF5EErgb(255,245,238)
107 beige #F5F5DCrgb(245,245,220)
108 oldlace #FDF5E6rgb(253,245,230)
109 floralwhite #FFFAF0rgb(255,250,240)
110 ivory #FFFFF0rgb(255,255,240)
111 antiquewhite #FAEBD7rgb(250,235,215)
112 linen #FAF0E6rgb(250,240,230)
113 lavenderblush #FFF0F5rgb(255,240,245)
114 mistyrose #FFE4E1rgb(255,228,225)
Grey/Gray CSS Colors
115 gainsboro #DCDCDCrgb(220,220,220)
116 lightgray #D3D3D3rgb(211,211,211)
117 silver #C0C0C0rgb(192,192,192)
118 darkgray #A9A9A9rgb(169,169,169)
119 gray #808080rgb(128,128,128)
120 dimgray #696969rgb(105,105,105)
121 lightslategray #778899rgb(119,136,153)
122 slategray #708090rgb(112,128,144)
123 darkslategray #2F4F4Frgb(47,79,79)
124 black #000000rgb(0,0,0)
Brown CSS Colors
125 cornsilk #FFF8DCrgb(255,248,220)
126 blanchedalmond #FFEBCDrgb(255,235,205)
127 bisque #FFE4C4rgb(255,228,196)
128 navajowhite #FFDEADrgb(255,222,173)
129 wheat #F5DEB3rgb(245,222,179)
130 burlywood #DEB887rgb(222,184,135)
131 tan #D2B48Crgb(210,180,140)
132 rosybrown #BC8F8Frgb(188,143,143)
133 sandybrown #F4A460rgb(244,164,96)
134 goldenrod #DAA520rgb(218,165,32)
135 peru #CD853Frgb(205,133,63)
136 chocolate #D2691Ergb(210,105,30)
137 saddlebrown #8B4513rgb(139,69,19)
138 sienna #A0522Drgb(160,82,45)
139 brown #A52A2Argb(165,42,42)
140 maroon #800000rgb(128,0,0)